WeetNieT: Wat betekent wrumpel?

Een WeetNieT is een onbekend woord uit het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT), het grootste lexicon ter wereld. Wat betekent het?

WRUMPEL (znw. m.)
a. Warempel.

‘Hy zal zoo doof weezen, dat hy niet hooren kan hoe wy zyn beurs tot op den laatsten cent leeg-schudden… Wrumpel, Tuur, hy lacht!’

b. Rimpel.
Ik zal zeggen hoe veel vlekken of puysten zy op de wangen hebben, hoe veel vrumpels in ‘t aanzigt.

c. Drempel.
‘Ter hoogte van het zebrapad moeten automobilisten snelheid minderen, bijvoorbeeld door een plateau of verkeerswrumpel, eventueel in combinatie met een versmalling of middengeleider.’

d. Stempel.
‘Al wryvende dient U den stempel, om die reeden ook vrumpel geheeten, op het achterste deel der koe, vaersch, bul, stier of os aen te brengen, by voorkeur zonder dat ‘t beescht U een hoef tussen de harsens plant.’

Klik hier voor het antwoord.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *