WeetNieT: Wat betekent talstok?

talstok

Een WeetNieT is een onbekend woord uit het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT), het grootste lexicon ter wereld. Wat betekent het?

TALSTOK (znw.)

a. Martelwerktuig, ‘taalstok’.
‘”Voorwaarts, beul,” sprak den Inquisiteur, “Verhit den talstock. Dan zullen wy deezen charlatan eens andere woorden laten spreecken!”‘

b. Genummerde beschermplaat voor de mannelijke genitaliën.
‘Met een goedkeurende blik liet de wedstrijdorganisator het ding door zijn vingers glijden. “Een echte, uit Frankfurt,” concludeerde hij tenslotte. “Niet verkeerd, deze getals-toque.”‘

c. Stuk hout dat geluk moet brengen.
Samentrekking van ‘talisman’ en ‘stok’.
‘Toen den draack op het punt stond om ook het regterbeen van Ridder Boudewijn tussen zijn raazende kaacken te vermaalen, stamelde deeze de laatste woorden: “Tot zoo-ver mijn talstock.”

d. Stuk hout waarmee de hoeveelheid kruit in vuurwapens wordt afgemeten.
De buskruidmaat, tot het vullen der hulzen, heeft een beweegbaren bodem, welke geregeld wordt door een talstok.’

Klik hier voor het antwoord.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *